SỐ NÚT THẮT THẢM DỆT TAY (MẬT ĐỘ THẢM)

  Ngày đăng bài: 06/08/2019

  Lượt xem: 2884

  Tác giả: Thảm Len Việt Nam

     Số nút thắt thảm hay còn được gọi theo cách phổ thông là mật độ thảm là yếu tố mang tính chất quyết định tới chất lượng thảm theo cách suy nghĩ thông thường của người mua thảm, tuy nhiên dường như nó lại không phải là nhân tố chính tạo nên giá trị thương hiệu theo đánh giá của những nhà chuyên môn, vậy số nút thắt thảm có ý nghĩa như thế nào đối với việc đánh giá chất lượng  một tấm thảm dệt tay?

     Các yếu tố liên quan đến số lượng nút thắt (mật độ thảm) của một tấm thảm phương Đông hơi phức tạp. Chỉ tính các nút trên mỗi inch vuông (kpsi) một cách đơn thuần  thông thường sẽ không đưa ra một dấu hiệu xác thực về chất lượng của một tấm thảm phương Đông. Người ta cũng cần biết kiểu dệt, và ngôi làng hoặc bộ lạc nào là nơi sản xuất ra tấm thảm. Mỗi quốc gia xuất xứ có một số lượng nút thắt truyền thống cụ thể cho khu vực đó. Ví dụ, số lượng nút trung bình 200 kpsi có thể là mẫu dệt tốt nhất từ một bộ lạc du mục cụ thể nào đó. Đổi lại, số lượng nút cao đến 6000 kpsi cho một tấm thảm dệt tay sản xuất ở một vùng nào đó có thể không nhất thiết phải là tốt nhất cho khu vực đó, vì tấm thảm tốt nhất từ ​​khu vực đó thường có thể là 9000 kpsi. Bởi vậy, chỉ đếm các nút thắt mà không biết chủng loại và nguồn gốc của tấm thảm thì không phải là một dấu hiệu tốt để đánh giá chất lượng hay giá trị của nó.

     Các bộ phận của một tấm thảm

     Các bộ phận của một tấm thảm phương Đông là:

     Các sợi dọc chạy dọc và tạo thành rìa của một tấm thảm.

     Các sợi ngang chạy dọc theo chiều rộng của tấm thảm.

     Cạnh của tấm thảm được tạo ra bằng cách quấn một vài sợi dọc ở mép tấm thảm bằng sợi để củng cố phần này của tấm thảm.

     Các nút thắt được buộc vào các sợi dọc tạo ra đống hoặc cọc sợi của tấm thảm.

     Các sợi dọc và sợi ngang tạo nên nền tảng của tấm thảm và thường được sử dụng bằng sợi cotton. Trong một tấm thảm làm bằng tay, các nút thắt được buộc quanh các sợi dọc và tạo thành các cọc sợi hình thành nên bề mặt của một tấm thảm, có thể được làm bằng len hoặc lụa hoặc cả hai.

     Lao động chuyên sâu

     Vì các nút thắt trong một tấm thảm đều được buộc bằng tay và vì một người thợ dệt có thể buộc khoảng 8000 nút mỗi ngày, nên số nút trên mỗi inch vuông (kpsi) nhân với số inch vuông cho một số xấp xỉ của năng suất lao động. Có thể mất 9-12 tháng để sản xuất một tấm thảm phương Đông thắt nút 9x12inch

     Thông thường, hoa văn và màu sắc là những gì làm cho một tấm thảm hấp dẫn người nhìn! Và vì sự cuốn hút của một tấm thảm phương Đông là bởi hoa văn, sự phức tạp của các họa tiết và sự phức tạp của quy trình dệt, những sự phức tạp này khiến cho việc so sánh các nút thắt tương tự trên mỗi inch vuông từ các quốc gia, làng hoặc bộ lạc du mục khác nhau trở nên khó khăn. Ngoài ra, mỗi quốc gia và bộ lạc có một phương pháp khác nhau để xác định cơ sở của họ cho số lượng nút thắt – mật độ thảm. Ngoài ra còn có nhiều cấu trúc nút thắt được sử dụng bởi mỗi quốc gia hoặc bộ lạc (bấm vào đây để xem một số kiểu nút thắt phổ biến được sử dụng cho thảm dệt tay Thổ Nhĩ Kỳ và Thảm Ba Tư). Dưới đây là một định nghĩa ngắn gọn và biểu đồ so sánh cho một vài nước sản xuất thảm lớn.

     Ấn Độ:

     Ấn Độ đã phát triển một hệ thống đánh giá chất lượng mà chúng tôi đã liệt kê dưới đây. Hai số được sử dụng như vậy; 9/9. Số đầu tiên là số nút thắt trong 9/10 inch của chiều rộng thảm. Hình thứ hai là số lượng nút thắt trong 4 1/2 inch chiều dài thảm. Đây là biểu đồ chuyển đổi thành các nút trên mỗi inch vuông (KPSI).

Quality   KPSI

3.5/32      28
5/28         35
5/32         40
6/6           36
6/40         59
6/45         67
7/18         31
7/40         69
8/8           64
8/36         71
9/9           81
9/25         56
9/54         120
9/60         133
10/10       100
10/14       140
10/32       79
10.5/48    124
11/32       87
12/60       178
13/65       209
14/14       196
16/80       316

     Trung Quốc:

     Một thước kẻ 12 inch được sử dụng để đếm số lượng cặp sợi dọc trong một bước tuyến tính. Vì cấu trúc là hình vuông, nên bạn nhân số lượng các cặp sợi dọc hoặc số đường ranh giới của chính nó và chia cho 144 sẽ cho số nút trên mỗi inch vuông (mật độ thảm trên 1 inch vuông). Ví dụ: dòng 120 là 120 x120 sau đó chia cho 144 hoặc 100 nút trên mỗi inch.

Line    KPSI

50          17

60          25

70          34

80          44

90          56

100        69

110        84

120        100

130        117

150        156

160        180

200        278

300        625

     Iran (Ba Tư)

     Thảm Ba Tư dựa trên một đơn vị đo lường gọi là ra ra ra hoặc khoảng 7 cm. Hầu hết, nhưng không phải tất cả, các tấm thảm tốt nhất có cấu trúc nút vuông hoặc cùng số nút ở cả chiều rộng và chiều dài. Dưới đây là biểu đồ cơ bản chuyển đổi raj thành nút trên mỗi inch vuông (mật độ thảm trên một inch vuông).

Raj     KPSI

30      118

40      210

50      329

60      473

70      675

90      1066

  Ngày đăng bài: 06/08/2019

  Lượt xem: 2885

  Tác giả: Thảm Len Việt Nam


X
X
0972.552.257